Thursday, December 6, 2007


AKTIVITI UNIT BAHASA DAN BAHASA INGGERIS

PPD MUAR


13 Februari 2007
SK / Kursus Penandaan / Penggunaan Modul Bahasa Inggeris
14 Februari 2007
SJK / Kursus Penandaan / Penggunaan Modul Bahasa Inggeris

1 Mac
Mesyuarat LET
LET Sek Ren
Mesyuarat LET

14 dan 15 Mac 2007
Sek Rendah
Kursus Pengurusan KIA2M

16 Mac 2007
BM SPM
Kursus Tatabahasa BM SPM

SMK SAB - 10 Julai 2007
BM SK
Kursus Tatabahasa BM SR

SK Ismail 1- 12 Julai 2007
BI SK
Kursus Writing Assessment

SK Ismail 1 - 19 Julai 2007
BI SJK
Kursus Writing Assessment

SK Ismail 1 - 18 Julai 2007
BM KIA2M
Taklimat dan Bengkel i-KIA2M

17 dan 18 Julai 2007 - PPD
BI SR
Seminar Pemantapan BI SR

8 Ogos 2007 - PPD
BM SM
Penandaan BM Gerak Gempur SPM

SMK (P) SAB - 22 Oktober 2007
BM SR
Seminar Pemantapan BM SJKT

PKG : 7 Sept 2007
BM SR
Kursus Pemantapan Program Transisi dan KIA2M

untuk Guru Tahun 1 Tahun 2008

PKG Tengku Bendahara

31 Oktober dan 1 November 2007
BI SK
Bengkel Pemantapan P&P Guru Bahasa Inggeris

Tahap 1 untuk Tahun 2008

PKG Parit Bunga dan PKG Sg Balang

5 dan 6 November 2007
BI SJK
Bengkel Pemantapan P&P Guru Bahasa Inggeris

Tahap 1 untuk Tahun 2008

PKG Parit Bunga dan PKG Sg Balang

5 dan 6 November 2007
BI SM/SR
Bengkel Pemantapan Pengurusan Ketua Panitia

Bahasa Inggeris Daerah Muar

PKG Parit Bunga, Tengku Bendahara dan Sg Balang

1 November 2007
BM SPM
Bengkel Penandaan BM Tingkatan 4 SM

26 Oktober 2007 - SMK SAB
BM STPM
Bengkel Penandaan BM Tingkatan 6 Rendah SM

30 Oktober 2007 - SMK SAB
BM SK
Kursus Perealisasian Item BM Sekolah Rendah

12 dan 13 November 2007 - PKG T.Bendahara

Kursus Pemantapan Pengurusan KP BI SR
BI SR
31 Okt 2007 - SK Ismail 1

Bengkel Pemurnian Rancangan Tahunan BI SM
BI SM
5, 6 dan 7 September 2007 - PPD
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI,
KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M) DAN
PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR)
SEKOLAH RENDAH DAERAH MUAR TAHUN 2008


Penaung
Tn Hj Ramli bin Abd Samat
PPD Muar

Penasihat
En Shahbudin bin Jazuli
Ketua Unit Akademik, PPD Muar

Pengerusi
En Lukman bin Simon
PPPD Bahasa, PPD Muar

Naib Pengerusi 1
Tn Hj Abdul Aziz bin Talib
Guru Besar, SK Parit Samsu

Naib Pengerusi 2
En Rosman bin Bejol
Guru Besar, SK Serom 4

Bendahari
En Menhad bin Mahmod
Guru Besar, SK Parit Raja

Setiausaha
Pn Norashikin bt Abdullah
Jurulatih Utama, SK Parit Samsu

Penolong Setiausaha
Pn Hasnah bt Karsul
Jurulatih Utama, SK Paya Panjang

Ahli Jawatankuasa

Pn Saraswathi Vani a/p Marappan
Guru Besar, SJKT Jalan Sialang (Zon Tangkak)

Pn Hjh Hasnah bt Hassan
Guru Besar, SK Tg Gading (Zon Pt Bunga)

Tn Hj Ismail bin Mohd Shah
Guru Besar, SK Parit Kadhi (Zon Maharani)

En Ghafar bin Hashim
Guru Besar, SK Liang Batu (Zon Lenga)

Jurulatih Utama

En Basir bin Hj Konit
PGB HEM, SK Serom 3

Pn Nora bt Sulaiman
SK Abdullah

Pn Norhayati Ismail
SK Pekan Bahru

Pn Norhayati Mahbat
SJKC Chi Ming 1

Pn Siti Shadwana bt Hassan
SK (P) Bandar, Tangkak

Pn Zuraidah bt Mohamad
SK Ledang

Pn Roziah bt Nandar
SK Bukit Gambir

Pn Siti Hajar bt Hussain
SK Parit Jawa

Friday, December 22, 2006

Pelaksanaan Buddy Support System 2009

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN
SISTEM BIMBINGAN TAULAN DI SEKOLAH


PENTING : Setiap sekolah MESTI melaksanakan Program Sistem Bimbingan Taulan di sekolah.

1. Rakan Pembimbing (RP)
1.1 Terdiri dari guru-guru Bahasa Inggeris
1.2 Bilangan Rakan Pembimbing (RP) kepada guru taulan bagi setiap sekolah adalah atas nisbah 1:3.
2. Guru Taulan
2.1 Guru yang tidak melepasi Ujian Profisensi pada tahap yang ditetapkan oleh BPG/KPM/JPN/PPD. (Tahap 50% ke bawah)
Ujian Profisensi dijalankan serentak satu negara pada satu tarikh yang ditetapkan : Paper 1 – 35 MCQ / 1 jam
Paper 2 – Structured & Essay / 1 jam 45 minit
2.2 Guru Taulan akan kekal sehingga mengikuti Kursus EMS (English Mathematics and Science) dan mendapat MUET Band 3.
2.3 Guru yang melepasi Ujian Profisensi pada tahap yang ditetapkan oleh BPG/KPM/JPN/PPD masih mengikuti


3. Garis Panduan Pelaksanaan

3.1 Peranan Rakan Pembimbing (RP):
a. memaklum kepada pengetua / guru besar tentang pelan tindakan
b. berunding dengan guru taulan tentang jadual dan fokus pertemuan
c. mengadakan sesi pertemuan seperti yang dipersetujui
d. melapor kemajuan program kepada pihak pentadbir
e. menyimpan rekod perjumpaan dengan taulan seperti di Lampiran A
f. sebagai pendengar, pendorong, penasihat dan pembimbing

3.2 Peranan Guru Taulan :
a. bersikap terbuka dan bersedia menerima bantuan dan nasihat daripada RP
b. berunding dengan RP tentang jadual dan fokus pertemuan
c. memberi fokus kepada bahasa
d. menyimpan jurnal untuk rekod dan refleksi
e. belajar kendiri

3.3 Peranan Panitia Bahasa Inggeris:
a. merancang aktiviti tahunan/penggal/bulan Sistem Bimbingan Taulan bersama Panitia Sains dan Matematik.
b. melaksana aktiviti sekurang-kurangnya 4 jam sebulan untuk setiap Guru Taulan dengan menggunakan Modul EMS.
c. menilai keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan
d. mengambil tindakan susulan yang bersesuaian
e. menyimpan rekod pencapaian Rakan Taulan
f. mendokumentasikan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan
f. menghantar laporan status pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan kepada pentadbir sekolah pada setiap akhir bulan. (Format laporan seperti Lampiran B)

3.4 Peranan Panitia Sains dan Panitia Matematik:
a. mengenalpasti guru PPSMI yang perlu dibantu.
b. merancang aktiviti tahunan/penggal/bulan Sistem Bimbingan Taulan bersama Panitia Bahasa Inggeris.
c. menilai keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan
d. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan

3.5 Peranan pihak Pentadbir Sekolah:
a. mengenalpasti dan melantik RP secara rasmi
b. mewujudkan jawatankuasa kerja (Seperti Lampiran C) yang menyokong pelaksanaan program Sistem Bimbingan Taulan.
c. memberi motivasi dan sokongan kepada RP dan guru taulan
d. memperakui sumbangan RP dalam penilaian prestasi tahunan
e. memantau pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan di peringkat sekolah sendiri dengan menggunakan borang seperti di Lampiran D.
f. mendapat maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian
g. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan
h. menghantar laporan status pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan ke PPG/PPD/JPN untuk perhatian dan tindakan Pegawai Bahasa Inggeris pada akhir Mac, Jun dan September. (Format laporan seperti Lampiran B)

3.6 Peranan Pegawai Bahasa Inggeris di JPN/PPG/PPD

a. memastikan pihak pentadbir sekolah melaksanakan Sistem Bimbingan Taulan
b. memantau pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan di semua sekolah
c. membantu pihak sekolah dalam melaksanakan aktiviti Sistem Bimbingan Taulan
d. melaporkan dalam mesyuarat kurikulum negeri
menghantar laporan status pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan ke BPG pada April dan Oktober. (Format laporan seperti Lampiran B)

3.7 Peranan Pegawai Sains Matematik di JPN/PPG/PPD
a. memastikan pihak pentadbir sekolah melaksanakan Sistem Bimbingan Taulan
b. memantau pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan di semua sekolah
c. membantu pihak sekolah dalam melaksanakan aktiviti Sistem Bimbingan Taulan

3.8 Pengoperasian Sistem Bimbingan Taulan
3.8.1 Pertemuan antara RP dan Guru Taulan perlu diadakan secara formal seperti yang dirancang.
3.8.2 melaksana aktiviti sekurang-kurangnya 4 jam sebulan untuk setiap Guru Taulan
3.8.3 menggunakan Modul EMS.
3.8.4 melaksanakan aktiviti di luar waktu sekolah

4. Pemantauan
4.1 Pemantauan berterusan boleh dilakukan oleh pihak-pihak berkenaan:
· Pengetua /Guru Besar
· Guru Penolong Kanan
· Ketua Bidang
· Guru Cemerlang
· Ketua Panitia Bahasa Inggeris
· Ketua Panitia Matematik
· Ketua Panitia Sains
4.2 Pemantauan berkala boleh dilakukan oleh:
· Pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia
· Pegawai dari Jemaah Nazir Sekolah
· Pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri
· Pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan
4.3 Dokumentasi / Rekod Perbincangan
4.4.1 RP perlu mendokumentasikan fokus perbincangan setiap kali mengadakan perjumpaan dengan taulan.
4.4.2 Rekod ini perlu disemak oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa.


Lampiran A
REKOD PERJUMPAAN RAKAN PEMBIMBING DENGAN GURU TAULAN

1. Nama dan Alamat Sekolah:

2. Nama Rakan Pembimbing:

3. Nama Guru Taulan:

Tarikh : _____________________
Masa Mula : ____________
Masa Akhir: ____________

Apa Masalah Yang Dihadapi :

Tindakan Yang Telah Di ambil :

Tindakan Susulan Yang Perlu Diambil :

ULASAN RAKAN PEMBIMBING


Tandatangan : __________________

Nama : __________________

Tarikh :___________________

Disahkan oleh

Tandatangan : __________________

Nama :_____________________________________

Jawatan :_____________________________________
(Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan)


Lampiran C
INSTRUMEN PEMANTAUAN ( Untuk diisi oleh JPN/PPG/PPD )

1. Nama dan Alamat Sekolah:

2. Tarikh :
3. Masa:

Sila tanda ( √ ) dalam petak yang berkenaan

1. Pendokumentasian oleh pihak pentadbir
Penubuhan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan
Surat rasmi pelantikan sebagai RP
Rekod Pemantauan/ Jadual pertemuan
Perancangan aktiviti / program

2. Rekod perjumpaan Rakan Pembimbing dengan Guru Taulan
Apa Masalah Yang Dihadapi
Tindakan Yang Telah Di ambil
Tindakan Susulan Yang Perlu Diambil

3. Kekerapan pertemuan Perjumpaan di antara Rakan Pembimbing dan Guru Taulan.

2 jam sebulan

3 jam sebulan

4 jam sebulan

>5 jam sebulan

(Sila nyatakan) ____

Jika tiada, mengapa? ...................................................................................................…….

4. Senarai nama Rakan Pembimbing dan Guru Taulan disertakan

5. ULASAN PEMANTAU _______________________________________________

Nama : _____________________________________

Jawatan:_____________________________________


Lampiran B
Jawatankuasa Kerja

PENGERUSI
Pengetua / Guru Besar

NAIB PENGERUSI 1
Penolong Kanan Pentadbiran (SM/SR)

NAIB PENGERUSI 2
Guru Kanan Bahasa (SM)

SETIAUSAHA
Ketua Panitia Bahasa Inggeris (SM/SR)

AHLI JAWATANKUASA

Guru Kanan Sains
Ketua Panitia Sains
Ketua Panitia Matematik
Guru Cemerlang Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris
Semua guru Bahasa Inggeris

Wednesday, December 6, 2006

JK Kurikulum Sekolah Rendah 2009

UNIT BAHASA
JAWATANKUASA KERJA KURIKULUM
SEKOLAH RENDAH DAERAH MUAR 2009


Pengerusi
Tn Hj Ramli bin Abd Samat
PPD Muar

Timbalan Pengerusi
En Mohd Sahabudin bin Jazuli
PPPD Akademik Daerah Muar

Naib Pengerusi 1
En Azmi bin Abd Rahman
Pen. PPD (Rendah)

Naib Pengerusi 2
En Lukman bin Simon
Pen. PPD Bahasa dan Bahasa Inggeris

Setiausaha
Tn Hj Mohd Taher bin Mohd Sap
Guru Besar, SK Air Hitam Batu 18

Penolong Setiausaha
Pn Hjh Zaharah bt Md Top
Guru Besar, SK Temiang

Bendahari
Pn Jamilah bt Abdullah
Guru Besar, Bakri Batu 2

Pengerusi Panatia Mata Pelajaran

Bahasa Melayu SK
Pn Nora bte Abdullah
Guru Besar, SK Orang Kaya Ali

Bahasa Melayu SJKC
En Chua Ting Yik
Guru Besar, SJKC Chi Ming 1
Bahasa Melayu SJKT
Pn Krishnavenni
Guru Besar, SJKT Ladang Tanah Merah

Bahasa Inggeris SK
Pn Safiah bt Fadzil
Guru Besar, SK Parit Zin

Bahasa Inggeris SJKC
En Chua Hwa Kiang
Guru Besar, SJKC Chung Hwa Presbyterian
Bahasa Inggeris SJKT
En Pandurengan
SJKT Jalan Khalidi

Bahasa Cina
Pn Ng Swee Kheng
Guru Besar, SJKC Chian Kuo

Bahasa Tamil
En Turuvangadam a/l Murusamy
Guru Besar, SJKT Ladang Lanadron